Tag Archives: nieznany wrak

Nieznany wrak (drewniak)

Nieznany wrak (drewniak)

Obraz przedstawia ten sam obiekt zobrazowany 3 różnymi technikami: 1 Klasyczny widok 2D2. Widok side image3. Widok kombinowany side image i down image W oparciu o te 3 różne widoki możemy wysnuć pewne wnioski co do obiektu, który spoczywa na dnie. Z początku, opierając się tylko na widoku 2D, myślałem, iż jest to wrak stalowego […]