Współpraca z Zakładem Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku

W luty2013 roku Instytut Morski w Gdańsku, badając dno morskie w rejonie na wschód od Ławicy Słupskiej, natrafił na nieznany wrak dużego parowca.

 

Mając pewne spostrzeżenia co do tożsamości wraku, napisałem list do pana dr inż. Benedykta Haca, Kierownika Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku, w którym zawarłem swoje przypuszczenia.

Tak zaczęła się współpraca między Podwodnym Dziedzictwem a Instytutem, w efekcie której zidentyfikowano na przełomie lat 2013/2014 sześć wraków odkrytych podczas badań prowadzonych przez Instytut.

 

 

Dodatkowo zostałem zaproszony na coroczne spotkanie Członków Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP, które odbyło się 9 maja 2014 roku w Gdyni. Podczas prezentacji przedstawionej przez p. Benedykta Haca pt. ”Obiekty i wraki w pracach Instytutu Morskiego w Gdańsku 2013/2014. W poszukiwaniu historii”  opowiedziałem o swoich osiągnięciach oraz metodach pracy związanych z identyfikacją wraków.

Written by Admin